КУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Обучение, преводи, легализацииобщ. СилистраСилистра

Начало на курса: 15 април 2015 г. от 17,30 часа в ЦПО „Сезони“. Курсът включва работа с операционна система, текстообработваща програма, електронни таблици,...

КУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Обучение, преводи, легализацииобщ. СилистраСилистра

От 09,03,2015 г. в 17.30 часа започва курс за Компютърна грамотност с продължителност 40 учебни часа. Занятията се провеждат три пъти в седмицата: понеделник, сряда и петък...

Курс компютърна грамотност

лв 170Обучение, преводи, легализацииобщ. СилистраСилистра

ЦПО Сезони оранизира курс Компютърна грамотност – 40 учебни часа, вечерна форма с начален час 17:30, дата на започване 09.02.2015...

Курс Компютърна грамотност

лв 180Обучение, преводи, легализацииобщ. СилистраСилистра

Набират се кандидати за курс „Компютърна грамотност“ в ЦПО „Сезони“. За начало на курс се определя дата след получаването на минимум 5 заявки за обучение. Очакваме...