Резултати за Събития, концерти

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Събития, концертиобщ. КайнарджаКайнарджа

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА кани своите жители, НПО и др. на основание чл.23, т.5 от ЗРР и чл.36 от ППЗРР на публично обсъждане на 4 стратеричеси документа – ОПР за...