ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Дата на публикуване: 18.07.2014, 18:14 | Име за контакт: Инж.Бонка Йорданова | Община: общ. Кайнарджа | Нас. място: Кайнарджа

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
кани своите жители, НПО и др. на основание чл.23, т.5 от ЗРР и чл.36 от ППЗРР на публично обсъждане на 4 стратеричеси документа – ОПР за 2014-2020,Дългосрочна тур.стратегия 2014-2020, Дългосрочна програма за младежта и спорта 2014-2020 и Стратегия за ЕЕ 2014-2020 на община Кайнарджа.
То ще се състои на 24.07 и 25.07.2014 от 14 ч. в залата на Общ. съвет Кайнарджа на 2-ри етаж в сградата на Общ. администрация.
Документите са на разположение за разглеждане всеки ден в деловдството на общ. Кайнарджа през работно време от 08 до 17 часа.Разработени са по проект
№13-13-181/12.11.2013г „Разработване на Общински план за развитие и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа” с финансовата подкрепа на ОПАК 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Сподели: Twitter | Facebook | Email

Докладвай за спам или злонамереност

Свържете се с обявителя