Резултати за Работа в общ. Ситово

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ И ЛОГИСТИКА

Предлагаобщ. СитовоСИТОВО

Изисквания към кандидатите: 1.Завършено висше/средно образование-икономическо,техническо,маркетинг. 2.Свидетелство за управление на МПС-предимство 3. Комуникативност,...